Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Oy Prima Partner Russia Ltdi

info@primapartnerrussia.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 Jarmo Holopainen

Markkinamäentie 52

07960 AHVENKOSKI

Rekisterin nimi
Käyttäjärekisteri

Säännönmukaiset tietojenluovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisten tahojen käyttöön vaan ne on tarkoitettu vain rekisterin ylläpitäjän käyttöön.

Poikkeuksen tietojen luovutuksessa tekevät vain:
- Suomen viranomaiset
- EU:n viranomaiset

Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelinta jolle rekisteri on sähköisesti tallennettu säilytetään lukitussa, vartioidussa palvelintilassa, johon vain rekisterin ylläpitäjän valtuuttamilla henkilöillä on pääsy. Palvelimelle tallennettujen tietojen tarkastelu edellyttää reksiterin ylläpitäjän antamia oikeuksia ja tiedot on suojattu salasanalla.

Tietoturvan on otettu huomioon kaikessa julkisen sivuston ja palvelimen välisessä liikenteessä.